Херсонська філія

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

 • Телевізійна вежа, м. Херсон

  Висота вежі 200 метрів

 • Місто очима щогловика

  Таке можуть побачити тільки птахи і наші щогловики!

 • Технічний будинок

  Тут розташовуються технічні засоби, що забезпечують телерадіомовлення

 • З висоти пташиного польоту

  А у нас красиво, чи не так?

Херсонська філія Концерну РРТ створена на базі державного підприємства ХОРТПЦ у 2007 році, входить до складу Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення.

Предметом господарської діяльності філії є:

 • розповсюдження телевізійних та радіопрограм, телефонної, телеграфної, комп'ютерної та іншої інформаціі через різні передавальні засоби;
 • організація і експлуатація телефонних стволів та каналів;
 • утворення власних комерційних та інформаційних програм;
 • створення і розвиток власного виробництва, організація малосерійного виробництва спеціальних виробів, вузлів, приладів;
 • розробка власними силами і на договірних засадах проектно-кошторисної документації на здійснення робіт з нового будівництва, технологічного переозброєння, реконструкцію та розширення діючого виробництва, а також на будівництво об'єктів невиробничого призначення, складання програм та планів модернізації матеріально-технічної бази телебачення і радіомовлення, технічного переозброєння і реконструкції виробництва.

Майно філії є загальнодержавною власністю і закріплене за ним на праві повного господарського відання,

Джерелами формування майна філії є:

 • майно, передане йому органами державного управління;
 • доходи, одержані від реалізації продукції (надання послуг), а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;
 • доходи від інших паперів;
 • кредити банків та інших кредиторів;
 • капітальні вкладення і дотаціі з бюджетів;
 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.