Херсонська філія

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

1. Державне підприємство - Херсонський обласний радіотелевізійний передавальний центр, створене на загальнодержавній власності і входить до складу Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення України

Юридична адреса: вул.Перекопська, 5 м.Херсон, 73000.

Підприємство є юридичною особою, має печатку зі своїм найменуванням, веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки у відповідних установах банку.

Підприємство створено з метою забезпечення народного господарства та населення України засобами радіомовлення, радіозв`язку та телебачення.

Права підприємства:

  • Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон`юктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, завдань Концерну РРТ.
  • Підприємство надає послуги по розповсюдженню державних програм телебачення та радіомовлення по тарифах, що встановлюються у відповідності з чинним законодавством України, а в інших випадках - за договірними цінами, що складаються на ринку товарів і послуг.
  • Підприємство має право на випуск цінних паперів та реалізацію їх юридичним особам і громадянам України у відповідності з чинним законодавстом.
  • Підприємство може створювати, реорганізовувати, ліквідувати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків і затверджує положення про них
  • Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді, Господарському суді.
  • Підприємство має право на свій розсуд користуватися, розпоряджатися майном, вчиняти будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству України.

2. Перелік ліцензії по видам господарської діяльності:

  • Ліцензія "Технічне обслуговування і експлуатація мереж ефірного телемовлення на території міста Херсона та Херсонської області", видана Національною комісією з питань регулювання зв`язку України
  • Ліцензія "Надання в користування каналів електрозв`язку на території міста Херсона та Херсонської області", видана Національною комісією з питань регулювання зв`язку України
  • Ліцензія "Технічне обслуговування і експлуатація мереж ефірного радіомовлення на території міста Херсона та Херсонської області", видана Національною комісією з питань регулювання зв`язку України